Sudoku Saveti

Saveti za rešavanje lakog sudokua (nivo: početni, laki)

U ovom delu možeš isključiti zabeleške, nisu potrebni za rešavanje lakog sudoku zadatka.

1.) Skeniranje brojeva

Počni sa brojem 1. Označi ga i proveri svaki 3x3 region, da li postoji samo jedno polje gde taj broj nedostaje.

Ponovi ovaj korak sa brojevima 2, 3, ..., 9.

Kad si gotov, počni iz početka od 1, 2, 3, .., 9. Ovo je potrebno ponavljati sve dok ne prođeš brojeve od 1 do 9 bez upisanog novog broja.

2.) Traži nedostajeće brojeve

Proveri svaki red, kolonu ili region, da li nedostaje samo jedan broj.

3.) Proveri svako polje, da li negde nedostaje samo jedan određeni broj

4.) Idi na 1. korak sve dok ne popuniš sudoku.

Sa ovom medotom ćeš uspeti rešiti zadatke na sudokukid.com iz početnog i lakog nivoa.

Saveti za rešavanje teških sudoku zagonetki (srednji, teški nivo)

Prvo ponovi 1. korak sve dok se ne zaglaviš!

5.) Uključi zableške! Biće neophodne za rešavanja teških sudoku zadatka.

U svaku zabelešku prazne ćelije unesi sve moguće brojeve koji mogu biti u tom polju. Ili jednostavno koristi "Automatski popuni zabeleške" dugme.

6.) Traži usamljene brojeve

7.) Traži skrivene usamljene brojeve (traži posebno u svakom redu, stupcu ili 3x3 kvadratu). U primeru: Svaki red mora imati broj 7. U prikazanom redu samo prva ćelija može sadržati ovaj broj.

8.) Traži parove (posebno tražiti za svaki red, kolonu, region). U primeru: 8,9 se mogu naći samo u označenim ćelijama. Brojevi 8 i 9 se ne mogu naći van prikazana dva polja.

9.) Traži triple (Isto tražiti u svakom redu, koloni 3x3 regionu). U primeru: 6,7,9 se ne mogu naći izvan označenih ćelija, pošto se u te tri ćelije samo ova tri broja pojavljuju.

10.) Skriveni parovi (I ponovo isto pregledati svaki red, stupac i 3x3 površinu). U primeru 1 ili 9 se pojavljuju samo u dva polja. Znači možeš isključiti sve ostale brojeve iz te dve ćelije.

Ako zapneš, ponovi korak broj 1 a zatim 6,7,8,9,10. Ima više složenih metoda, ali sa gore prikazanim savetima ćeš moći rešiti 99% sudoku zagonetke koje se nalaze na sudokukid.com.

Saveti za rešavanje Ekspertnog nivoa

11.) 2x2 kvadrat

Označi brojeve, traži gde se neki broj samo dva puta ponavlja u redu ili stupcu (i to 2x - u kvadratu). U primeru: broj 3 se ne može naći izvan kvadrata (u istom redu ili koloni).

(ekspertni nivo #2)

12.) 2+2 parovi

Označi redom brojeve, traži da li se neki broj ponavlja samo 2 puta u redu ili stupcu (i to x2). U primeru: Jedan od polja označena crvenom tačkom će imati broj 4. Znači polja označena sa krugom su povezana sa crvenim tačkama i ne mogu imati ovaj broj (pošto su u istoj koloni ili 3x3 regionu sa crvenim tačkama)

(ekspertni nivo #1)

13.) Traži seleće: samo dva ponnavljanja nekog broja u redu i samo dva u koloni, ali jedna od tih ćelija su u istom 3x3 regionu

U primeru: Jedan od dva polja označena zelenom tačkom će imati broj 7. Polja vidljiva iz obe tačke ne mogu imati ovaj broj.

(ekspertni nivo #3)

14.) Traži lanac: pr. samo dva ponavljanja u 3x3 regionu povezana (isprekidana linija) sa 2 ponavljanja u redu.

U primeru: Jedna od ćelija sa zelenom tačkom će imati broj 2. Crvena tačka vidljiva iz obe ćelije sa zelenom tačkom ne može imati ovaj broj.

(ekspertni nivo #3)