Štampa Sudoku

Na ovoj stranici možeš prikazati neki sudoku zadatak pripremljen za štampu. 4 Sudoku igrice će biti prikazane i pripremljene za printanje na A4 stranici. Rešenja će isto biti vidljiva na dnu lista koji možete recimo saviti da se oni ne vide za vreme rešavanja.

1: # (1-1000)

2: # (1-1000)

3: # (1-1000)

4: # (1-1000)

(Novi prozor)